O Shin Chuen - fem djurs stil - sid 3

The Way of O Shin Chuen

Based on 五法 (wǔ fǎ), 五勁 (wǔ jìn), 五階 (wǔ jiē)

Five methods

guà

to hang

lāo

fish up

build, join

穿

chuān

penetrate

bǎe

pendulum

 

五 勁

jìn

Five forces

chā

stick

zhèn

shock

tsuān

drill

to break

tǒu

tremble

 

五 階

jiē

Five levels

huó

lively

shùn

fluently, smoothly

kāng

hard, firm, strong

róu

soft

huà

to transform

Graderingssystem

Louis Linn O Shin Chuen Unionen har ett graderingssystem med grader - Chieh - från nybörjarnivå, fortsättningsnivå till de avancerade nivåerna. Graderna tilldelas efter avlagt godkänt prov där utövarens tekniska kompetens bedöms.

De grader som utövaren kan erhålla är:

  • Basic Chieh, avklarad nybörjarnivå
  • Prepare First Chieh, avklarad andra terminsnivå
  • 1st Chieh, 1½ -3 års träning
  • 2nd Chieh, chefsinstruktörens godkännande
  • 3rd Chieh, chefsinstruktörens godkännande
  • 4th Chieh, chefsinstruktörens godkännande
  • 5th Chieh, chefsinstruktörens godkännande
  • 6th Chieh, chefsinstruktörens godkännande

← Föregående    

Innehåll

De Kinesiska Tecknen


Kalligrafi av Prof. Tien Lung.

O Shin Chuen®

Wu Hsing Chuan
kan också skrivas Wu Xing Quan

Wu - betyder fem

Hsing - betyder form

Chuan - betyder näve