O Shin Chuen - fem djurs stil

O Shin Chuen®* — på Mandarin, Ngo Hien Gun, på Fukien-dialekt — är en traditionell stridskonststil härstammande från Fukien provinsen i södra Kina. Stilen har sina rötter i Fujian Shaolin systemet som är baserat på studier av fem djur - tiger, trana, drake, orm och panter.

De fem djuren är representerade i O Shin Chuen i fem former. Form är sekvensiella rörelser som fungerar som stilens uppslagsverk för olika attack- och försvarsmetoder.

Stilen är vad vi kallar för en komplett tvekampsstil med ett brett register av tekniker: spark (ti), slag (da), kast (shuai), grepp (na), stick (tien), lås (kou) och svep (sao)

Träningsmetoden är utvecklad av Da Sifu Louis Linn och baserat på hans erfarenheter inom närstrid för att snabbt utveckla den tränandes fysiska och mentala förmågor till ett användbart självförsvar.

Att Träna O Shin Chuen

Träningen i O Shin Chuen lägger stor vikt på att förbättra den fysiska och mentala förmågan att utföra snabba och sammansatta rörelser med kraft och exakthet. De egenskaper som man eftersträvar i stilen är styrka, smidighet, snabbhet, stamina och precision.

Med den effektiva träningsmetod som Da Sifu Linn utvecklade är stilen utmärkt både som självförsvar och som en allsidig träningsform.

Linn's Familjestil

Sifu Louis Linn lärde sig stilen av sin bortgångne farbror Master Lim Tsua (Lim är fujianesiska för Linn) och han är idag den ende mästaren som för denna familjestil i västvärlden. Genom år av praktiserande med flera erfarenheter inom stridskonst, har Da Sifu Linn visat att stilen är ett funktionellt självförsvarssystem.Da Sifu Linn undervisar intruktörerna på läger 2014 i Shanghai, Kina

Fem Formad Näve

De kinesiska skrivtecknen för stilen, 五形拳, betyder ordagrannt - fem formad näve - och brukar fritt översättas som fem djurs stil eftersom stilen baseras på studier av fem olika djur. Namnet O Shin Chuen® är en egen utformning konstruerad då Da Sifu Linn etablerade sig i Sverige och är ett registrerat varumärke. Enligt pinying transkribering skrivs det som Wu Xing Quan och med Wade-Giles transkribering skrivs det Wu Hsing Chuan.

Till Sverige 1975

Kinesisk stridskonst introducerades i Sverige 1975 när Da Sifu Linn etablerade O Shin Chuen i Sverige. Han anpassade stilens träningsrutiner till den effektiva träning vi idag har på Stockholms Wushu Akademi och inom Louis Linn O Shin Chuen Union.

Studier av Djurs Egenskaper

O Shin Chuen bygger på ett Tiger-Trana-Drake-Orm-Panter system där man använder sig av de fem djurens typiska karaktärsdrag. Varje djur har olika inriktning och de fem egenskaperna utgör en helhet av människan:

  • draken för tanke
  • tigern för styrka
  • tranan för precision
  • ormen för snabbhet
  • pantern för rörlighet

Form och Tvekamp →

Innehåll

De Kinesiska Tecknen


Kalligrafi av Prof. Tien Lung.

O Shin Chuen®

Wu Hsing Chuan
kan också skrivas Wu Xing Quan

Wu - betyder fem

Hsing - betyder form

Chuan - betyder näve