Instruktörer inom LLOSCU

För att bli en instruktör inom LLOSCU krävs att vissa kriterium uppfylls, vilket bestäms av disciplin kommittén.

Da Sifu

Da Sifu Louis Linn.

Sifu

SifuLainySifu Lainy Linn, 6th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Sifu Peter Renström, 6th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih

Lao Shih Jani Minkkinen, 5th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih Tomas Törnkvist, 5th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih Dennis Guerrero, 4th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Lao Shih Paulina Wysotzky Davegårdh, 4th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Lao Shih Ola Törnkvist, 4th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Da Zhu Jiao

JohnGullborn Da Zhu Jiao John Gullborn, 3rd Chieh, Stockholms Wushu Akademi.