O Shin Chuen - fem djurs stil - sid 2

Form och Tvekamp

Att lära sig O Shin Chuen innebär inte bara att bemästra djurformerna utan också bemästra de olika djurens egenskaper.

Att lära sig ett helt system tar en livstid med mycket tålamod och hård träning. Formträningen innebär att utövaren kopierar rörelserna och tränar rörelsernas användning i enkel tvekamp. På den avancerade nivån översätts rörelserna till mer komplicerade attack- och försvarsmetoder, och tvekampen utförs fritt.

Händerna används för stick och slag med olika delar av handen, grepp- och låstekniker. Armbågar och knän används i närstrid. Benen används för höga och låga sparkar samt svep. Inom O Shin Chuen har vi 36 olika låga sparkar och grensparkar. Vi tränar hand- och bentekniker i olika kombinationer med spark, slag, kast, grepp, stick, lås och svep.

Utvecklingsnivåerna

Teknikerna utförs med olika kraft och inom O Shin Chuen använder vi oss av fem krafter (jìn): stick (chā), stöt (zhèn), skruv (tsuān), brytande (), och vibrerande (tŏu).

Utövarens utveckling inom O Shin Chuen sker i fem nivåer. Första nivån, huó, innebär att rörelserna ska övas till att vara levande. Den andra nivån är shn där rörelserna ska utföras flytande. Den tredje nivån, kāng, innebär hårdhet i utförandet. Fjärde nivån, róu, syftar mjukhet i tekniker och rörelser. Den femte nivån innebär utveckling av växling, huà, mellan de olika nivåerna.

De fem utvecklingsnivåerna inom O Shin Chuen
bild: de fem utvecklingsnivåerna inom O Shin Chuen

Djurformerna

Stilens fem djurformer utgör den grund som behövs för att bemästra stieln där rörelserna tillsammans med handens utformning och benens steg och ställningar symboliserar de fem olika djuren. Förutom rörelserna är andningen en väsentligt del i utförandet av formerna, där andningen följer röreslerna i rätt tempo.

Lóng Shin 龍形 - Drakens form

Draken är ett mytologiskt djur som symboliserar makt, styrka och god lycka. Draken sägs kontrollera och styra över vatten.

drake Formen utförs i ett växlande tempo från långsamma svepande rörelser till snabba direkta rörelser. Händer föreställer drakens klor där fingret används som stickvapen mot vitala punkter på kroppen. Stegen i formen utförs med lätta svepande rörelser och stabilitet.

Genom drakens form eftersträvar utövaren utveckling av sinnestyrka, där styrkan fokuseras på fingerspetsen.

Hǔ Shin 虎形 - Tigerns form

tiger

Tigern är ett djur som beundras för sin vackra päls och muskulösa kropp. I den kinesiska medicinen anses tigerns styrka och mystiska krafter bota olika typer av sjukdomar och stärka vitaliteten.

Formen utförs med kraftfulla smidiga rörelser och andningen är en betydelsefull del av utförandet. Händerna utgör tigerns klor som används till grepptekniker och slag. Benställningarna är låga med stabila och rörliga steg.

Utförandet av tigerns form eftersträvar att bygga upp styrka i ben och muskler.

Hè Shin 鶴形 - Tranans form

trana

I den kinesiska mytologin symboliserar tranan långt liv och odödlighet. Djuret beundras för sina graciösa rörelser, exakthet med sin näbb och dess snabba och rörliga vingar och ben vid strid.

Formen utförs med balans och precision i snabba och exakta attacker där händerna utgör tranans näbb, armbågarna dess vingar, och benställningarna är höga med bibehållen balans och stabilitet. I tranan används även knä och fot till attack.

Tranans form utvecklar utövarens balans och precision i rörelserna.

Sé Shin 蛇形 - Ormens form

orm

Ormen är ett djur som alltid fascinerat. I den kinesiska mytologin är ormen relaterad till draken och symboliserar intelligens, lycka och välgång. ven ormen anses ha mystiska krafter och i den kinesiska medicinen anses en brygd på orm bota bland annat reumatism.

Formen utförs med både cirkulära och linjära mjuka rörelser med snabba attacker. Händerna utgör ormens huvud där fingrarna används i stickattacker. Armbågen är ormens kropp och används i block och slagattacker, och stegen är växlande i riktning.

Ormens form utförs i fyra riktningar och syftar till att utveckla utövarens snabbhet och tajming.

Pào Shin 豹形 - Panterns form

Pantern, även kallad för leopard, är ett smidigt och rörligt djur som agerar både på marken och i träd eller andra höga platser.

panter

Formen utförs i snabba växlande rörelser med både höga och låga attacktekniker. Händerna föreställer panterns tass och används för slagattacker. Benteknikerna är snabba och växlande, från låga svep till höga sparkar och hopp. Eftersom formen kräver styrka, precision, snabbhet och uthållighet är det den form man lär sig sist av de fem djurformerna.

Panterns form utvecklar utövarens flexibilitet i senor och rörlighet.

← Föregående     The Way of O Shin Chuen →

Innehåll

De Kinesiska Tecknen


Kalligrafi av Prof. Tien Lung.

O Shin Chuen®

Wu Hsing Chuan
kan också skrivas Wu Xing Quan

Wu - betyder fem

Hsing - betyder form

Chuan - betyder näve