Instruktörer inom LLOSCU

För att bli en instruktör inom LLOSCU krävs att vissa kriterium uppfylls, vilket bestäms av disciplin kommittén.

Da Sifu

Da Sifu Louis Linn.

Sifu

SifuLainySifu Lainy Grönman, 6th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Sifu Peter Renström, 6th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih

Lao Shih Jani Minkkinen, 5th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih Tomas Törnkvist, 5th Chieh, Skövde Wushu Förening.

Lao Shih Dennis Guerrero, 4th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Lao Shih Paulina Wysotzky Davegårdh, 4th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

Da Zhu Jiao

Da Zhu Jiao Ola Törnkvist, 3rd Chieh, Skövde Wushu Förening.

Zhu Jiao

JohnGullborn Zhu Jiao John Gullborn, 2nd Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

 

Hedersmedlemmar

ThomasLarssonSifu Thomas Larsson, 6th Chieh, Skövde Wushu Förening.

BjornOhlssonLao Shih Björn Ohlsson, 6th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

RogerBelusaLao Shih Roger Belusa, 5th Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

MarioTaylorDa Zhu Jiao Mario Taylor, 2nd Chieh, Skövde Wushu Förening.

CarlLindenCarl Linden, 3rd Chieh, Stockholms Wushu Akademi.

 

Instruktörstitlar

大 師 父 (d shī f) Da Sifu (Master Sifu, Grand Master) är chefsinstruktör och den som ansvarar för utveckling och översättning av stilen O Shin Chuen.

師 父 (shī f) Sifu (Master teacher) certifieras instruktör som har 6th Chieh, tränat mer än 25 år, varit instruktör mer än 20 år och administrerat O Shin Chuen i en förening i minst 20 år.

老 師 (lǎo shī) Lao Shih (Teacher) certifieras instruktör som har 4th Chieh, tränat mer än 15 år, varit instruktör mer än 10 år och administrerat i en förening i minst 10 år.

大 助 教 (d zh jio) Da Zhu Jiao (Senior Assistant teacher) certifieras instruktör som har 2nd Chieh, tränat mer än 8 år, varit instruktör mer än 5 år och deltagit i föreningsadministration i minst 5 år.

助 教 (zh jio) Zhu Jiao (Assistant teacher) certifieras instruktör som har 2nd Chieh, tränat mer än 6 år, varit instruktör i minst 3 år.

小 助 教 (xiǎo zh jio) Xiao Zhu Jiao (Junior assistant teacher) är en instruktör som innehar minst 1st Chieh, deltagit i minst två instruktörskurser och varit praktiserande instruktör i minst 3 terminer.

實 習 助 教 (shí xí zh jio) Shi Xi Zhu Jiao (Practise assistant teacher) är en instruktör som innehar minst 1st Chieh och deltagit i minst en instruktörskurs.